Chcemy dotrzeć z naszym Przewodnikiem

do wychowawców w szkołach i przedszkolach.

Prosimy o Państwa pomoc w druku

i dystrybucji Przewodnika dla nauczycieli.

Nauczyciel ma prawo postępować zgodnie

z własnym sumieniem

© 2019 ORDO IURIS - Instytut Na Rzecz Kultury Prawnej

Przewodnik „Prawo nauczycieli do postępowania w zgodzie z własnym sumieniem”

został przygotowany przez ekspertów Instytutu Ordo Iuris i zawiera podstawowe informacje

o prawnych ramach funkcjonowania systemu oświaty.

Kształcenie polega na tym by uczyć
prawa do 
własnego zdania.


Aby realizować to podstawowe zadanie
nauczyciela i wychowawcy musimy oprzeć
się formatowaniu 
i ideologiom. 


Musimy zapewnić ład prawny

w placówkach szkolnych.

Szkoła staje się polem bitwy prowadzonej
przez ideologie wrogie człowiekowi.


Uczniowie i ich wychowawcy poddawani są presji
aby porzucić własne przekonania i działać niezgodnie
z nauką i własnym sumieniem.


Dzieje się to wbrew prawu i zasadom edukacji.