Nauczyciel ma prawo postępować zgodnie z własnym sumieniem

Chcemy dotrzeć z naszym Przewodnikiem do wychowawców w szkołach i przedszkolach. Prosimy o Państwa pomoc w druku dystrybucji Przewodnika dla nauczycieli.


Przewodnik „Prawo nauczycieli do postępowania w zgodzie z własnym sumieniem” został przygotowany przez ekspertów Instytutu Ordo Iuris i zawiera podstawowe informacje o prawnych ramach funkcjonowania systemu oświaty.


Szkoła staje się polem bitwy prowadzonej przez ideologie wrogie człowiekowi.

Uczniowie i ich wychowawcy poddawani są presji aby porzucić własne przekonania i działać niezgodnie z nauką i własnym sumieniem.

Dzieje się to wbrew prawu i zasadom edukacji.


Kształcenie polega na tym by uczyć prawa do własnego zdania.

Aby realizować to podstawowe zadanie nauczyciela i wychowawcy musimy oprzeć się formatowaniu i ideologiom.

Musimy zapewnić ład prawny w placówkach szkolnych.

© 2019 ORDO IURIS – Instytut Na Rzecz Kultury Prawnej